LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ TRUNG ĐẠI – PGS.TS NGHIÊM ĐÌNH VỲ

Sách Lịch sử thế giới  Cổ trung đại xuất bản năm 2005, NXB ĐH Sư phạm của PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ

Giới thiệu những nét cơ bản nhất trong tiến trình phát triển chung của xã hội loài người từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp và Nhà nước thời Cổ đại, tiếp theo là chế độ phong kiến ở châu Á và châu Âu.

Lịch sử thế giới cổ trung đại

Lịch sử thế giới Cổ trung Đại – NXB Đại Học Sư Phạm – PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ ( Chủ Biên )

Cuốn sách được cấu tọa thành hai phần chủ yếu đó là:

Một số vấn đề lịch sử xã hội nguyên thủy và cổ đại

Các quốc gia phong kiến phương Đông và phương Tây

Trong phần thứ nhất, sách giới thiệu về sự hình thành, phát triển của xã hội nguyên thủy, sự chuyển tiếp từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp và Nhà nước, từ xã hội cổ đại sang xã hội phong kiến; giáo trình cũng tập trung giới thiệu hai mô hình xã hội cổ đại phương Đông và phương Tây.

Ở phần thứ hai, cuốn sách trình bày xã hội phong kiến châu Á, các nước Đông Nam Á, phong kiến châu Âu nhằm giúp cho sinh viên có thể liên hệ với Việt Nam.

Bài Viết Liên Quan