Lịch sử thế giới Cổ đại – PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ ( Chủ biên )

Sách  Lịch sử thế giới  Cổ đại xuất bản năm 2004, NXB Giáo dục của PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ

lich-su-the-gioi-co-dai-nghiem-dinh-vy

Lịch sử thế giới cổ đại – PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ – Nhà Xuất Bản Giáo Dục

Sách gồm 7 chương:

Chương 1: Xã hội nguyên thủy.
Chương 2: Ai Cập cổ đại.
Chương 3: Lưỡng Hà cổ đại.
Chương 4: Ấn Độ cổ đại.
Chương 5: Trung Quốc cổ đại.
Chương 6: Hi Lạp cổ đại.
Chương 7: Rôma cổ đại.

– Nội dụng: Trình bày lịch sử Ai Cập, Lưỡng Hà, ấn Độ, Trung Quốc, Hi lạp, Rôma từ khi hình thành nhà nước đến hết thời cổ đại, với những nét lớn của sự phát triển kinh tế, xã hội, chính trị và những thành tựu văn hoá nổi bật.
Cuốn sách này được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học, giới thiệu một thời gian dài lịch sử loài người, từ khi xuất hiện con người trên Trái đất đến tổ chức xã hội đầu tiên của loài người là thị tộc, bộ lạc, đến hết thời Cổ đại.

Bài Viết Liên Quan