Từ điển Văn học nước ngoài – PGS.TS Dương Tuấn Anh

Sách Từ điển Văn học nước ngoài, NXB Giáo dục, 2009 của PGS.TS Dương Tuấn Anh

Được tập hợp và biên soạn từ những công trình nghiên cứu trong nhiều năm của tập thể giảng viên đại học khắp ba miền đất nước, Từ điển Văn học nước ngoài gồm các mục từ về tác gia và tác phẩm, bao quát một khoảng thời gian hơn bốn ngàn năm của tiến trình lịch sử văn học nhân loại, tập trung vào các nền văn học lớn và gần gũi với đời.

Trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay, việc tìm hiểu các nền văn hoá, văn học của các quốc gia trên thế giới là thật cần thiết. Gần đây, nhiều tổ chức tài trợ dịch thuật ra đời nhằm góp phần xúc tiến việc đưa văn hoá nhân loại đến với bạn đọc Việt Nam. Cuốn Từ điển này được biên soạn cũng trong xu thế đó.

Cuốn sách tập trung vào tác gia, tác phẩm văn học nước ngoài. Bên cạnh những tác giả văn học tiêu biểu cho các quốc gia, châu lục, sách còn chọn biên soạn các tác giả có đóng góp lớn về mỹ học như Aristotle, Engels, Hồ Thích…Mặt khác sách cũng có một số lượng giay thethao khá phong phú về các tác gia, tác phẩm văn học Đông Nam Á để độc giả tiện tham khảo vì ở Việt Nam chưa có nhiều tài liệu về giày mlb fake các nền văn học thuộc khu vực này.

Cuốn Từ điển Văn học nước ngoài, Tác gia – Tác phẩm với dung lượng trung bình, không có tham vọng lấp hết mọi chỗ trống mà chỉ mở rộng thêm nội dung mà những cuốn Từ điển khác chưa đáp ứng, nhằm giúp bạn đọc có thêm điều kiện để có thể nắm được khái quát hơn về văn học thế giới, đặc biệt là của những quốc gia có mối quan hệ văn hoá gần gũi với Việt Nam như Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ…

Bài Viết Liên Quan