Nghiệm thu đề tài – Tiêu chí đánh giá sách giáo khoa và sách giáo viên dạy các môn học và hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Nghiệm thu đề tài “Tiêu chí đánh giá sách giáo khoa và sách giáo viên dạy các môn học và hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo chương trình giáo dục phổ thông mới”.

Ngày 28 tháng 3 năm 2016, Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục (NXBGDVN) tổ chức buổi bảo vệ cấp cơ sở Nhiệm vụ trọng điểm cấp Bộ về Tiêu chí đánh giá sách giáo khoa và sách giáo viên và Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Buổi bảo vệ có sự tham gia của đồng chí Lý Tiến Hùng (đại diện Bộ GD&ĐT); TS. Nguyễn Quý Thao (đại diện NXBGDVN); PGS.TS. Phan Doãn Thoại (PTGĐ Công ty Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội); TS. Nguyễn Văn Tùng (PTBT NXBGDVN); TS. Nguyễn Thành Anh (PTBT NXBGDVN); TS. Nguyễn Phương Dung; Ths. Nguyễn Thị Thanh Thủy; TS Nguyễn Tiến Bính cũng như các nhà nghiên cứu, các tác giả như PGS.TS. Nghiêm Đình Vỳ, GS. Nguyễn Thị Côi, TS. Nguyễn Văn Tuấn, PGS.TS. Đào Ngọc Hùng và PGS.TS. Nguyễn Thị Hạnh.

Nội dung của đề tài được đánh giá là có giá trị với việc làm sách mới theo định hướng đổi mới sau 2015 của Bộ GD&ĐT, có nhiều ý nghĩa với các chuyên gia trong việc thẩm định và đánh giá ch%B

Bài Viết Liên Quan